Het plan

Voor het project KloosterGaerde, gelegen aan de Rijksstraatweg in Utrecht, is een plan bij de gemeente Utrecht ingediend voor de ontwikkeling van vier nieuwe duurzame vrijstaande woningen en uitbreiding van het Kloosterpark.

Door de herinrichting van het huidige perceel ontstaat de kans om het Kloosterpark uit te breiden en zo een stuk openbaar groen toe te voegen aan de buurt. Het park krijgt een brede ingang aan de Rijksstraatweg die het groen tussen de Leidsche Rijn en het Kloosterpark met elkaar zal verbinden. Bovendien maken de verouderde woningen plaats voor duurzame nieuwbouwwoningen.

Dit plan wordt de komende periode nader onderzocht en uitgewerkt door de gemeente en de initiatiefnemer, waarbij de omwonenden worden betrokken.

Locatie

Huidige situatie

Planning

Er wordt nu gestart met de onderzoeksfase voor het plan. Voor de verdere uitwerking van het plan KloosterGaerde worden de omwonenden betrokken , waarna uiteindelijk dit in de vorm van een zogenaamde bouwenvelop ook ter visie zal worden gelegd. In deze bouwenvelop komen onder andere de voorwaarden voor de bouw van de 4 duurzame vrijstaande woningen en de inrichting van het omliggende terrein. Het college neemt daarna een besluit over de bouwenvelop. Na een positief besluit zal er gestart worden met de ontwerpfase van het plan.

Meer informatie?

Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de verdere ontwikkeling van KloosterGaerde, dan kunt u zich inschrijven als belangstellende. U wordt dan via nieuwsbrieven geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van het project KloosterGaerde.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de gemeente: www.utrecht.nl/kloosterpark